Richtlijn omgaan met doublure

Richtlijn omgaan met doublure

Het NKD heeft een Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg opgesteld.
Als een leerling heeft gedoubleerd, wordt zijn/haar vaardigheidsscore op de DMT en CITO Spelling vastgesteld op basis van zijn/haar huidige groep. Vervolgens wordt de score vergeleken met de didactische leeftijdgenoten, d.w.z. de oorspronkelijke groep van de leerling. Indien de leerling dan presteert op niveau Vmin of E, behoort hij/zij tot de zwakste 10% vergeleken met leeftijdgenoten.
De volgende stappenplannen kunnen gevolgd worden:

(klik op de plaatjes voor een grote weergave)