Kosten en algemene voorwaarden

Vergoede zorg

pop-centjesSinds 1 januari 2015 wordt de dyslexiezorg onder bepaalde voorwaarden door de gemeente vergoed. In 2015 is de regeling beschikbaar voor basisschoolleerlingen vanaf 7 jaar met (een vermoeden van) ernstige enkelvoudige dyslexie. DCTwente heeft contracten met alle Twentse gemeenten en met gemeente Berkelland.

Voor leerlingen die in Duitsland wonen en in Nederland op school gaan, is er een mogelijkheid om vanuit Duitsland voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarvoor kunt u contact opnemen met het Gesundheitsamt in Gronau.

Bij toelating tot de vergoede zorg houden wij ons strikt aan de criteria zoals opgesteld in het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling.

Individueel onderzoek

Aan de hand van het dossier van de cliënt wordt gekeken hoeveel onderzoeksuren er nodig zijn voor het diagnostisch onderzoek. Hierdoor variëren de kosten. Een kort onderzoek (bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek) kost € 610,- , een gemiddeld onderzoek (bijvoorbeeld een standaard dyslexieonderzoek primair onderwijs) € 1220,-, een uitgebreid onderzoek (bijvoorbeeld een uitgebreid dyslexieonderzoek) € 1.540,- en een extra uitgebreid onderzoek (bijvoorbeeld een uitgebreid dyscalculieonderzoek) € 1.630,-.

Groepsonderzoek

Het tarief voor deelname aan een groepsonderzoek is afhankelijk van het type onderzoek en de grootte van de groep. De prijs varieert van € 105,- (Groepsgewijze afname NIO) tot € 460,-.

Particuliere behandeling

Het tarief voor behandeling is € 92,50 per les. Wanneer u kiest voor een serie lessen brengen wij u voor 10 lessen € 750,00 in rekening.

Voor leerlingen in de leeftijd van 10 – 18 jaar uit de gemeente Enschede is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor onderwijsbegeleiding. Voor meer informatie: https://www.enschede.nl/werk-inkomen/kindpakket-ieder-kind-kan-meedoen

 

Algemene voorwaarden

Wilt u meer weten over onze algemene voorwaarden? U kunt ze nalezen in onderstaande documenten.

Algemene voorwaarden DCTwente voor deelnemers of cursisten

Algemene voorwaarden DCTwente voor organisaties

Algemene Voorwaarden DCTwente voor clienten