Nieuwe richtlijnen betreft meetmomenten vergoede dyslexiezorg

Toelatingscriteria vergoede dyslexiezorg
13/08/2015
Dyslexiezorg en Transitie Jeugdzorg in Twente en Berkelland
13/08/2015
Toon alles

Nieuwe richtlijnen betreft meetmomenten vergoede dyslexiezorg

Het Masterplan Dyslexie, het NRD en het KD (de branche organisaties waarbij alle dyslexie-instituten zijn aangesloten) hebben een nieuwe leidraad opgesteld

Het Masterplan Dyslexie, het NRD en het KD (de branche organisaties waarbij alle dyslexie-instituten zijn aangesloten) hebben een nieuwe leidraad opgesteld voor het handelen bij doorverwijzing door school van leerlingen met ernstige dyslexie, waarvan de behandeling voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komt.
Bij doorverwijzing naar de vergoede zorg onderbouwt het onderwijs de ernst van de lees- en spellingproblemen door aan te tonen dat er op drie achtereenvolgende meetmomenten sprake is van een ernstige achterstand, ondanks intensieve begeleiding gedurende twee periodes. Belangrijk te vermelden is dat alleen hoofdmetingen gelden als meetmoment. Dat betekent dat gestandaardiseerde en genormeerde toetsen op de hiervoor geschikte momenten moeten worden afgenomen. Tussenmetingen mogen wel worden afgenomen, maar gelden niet als meting voor toelating tot de zorg.
Voor meer informatie klik hier.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mathilde.heinen@ijsselgroep.nl
M: 06-549 21 797.