Projectplan Preventieve Aanpak Laaggeletterdheid en Dyslexie

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, alsmede voor de vergoede dyslexiezorg (E.E.D). De meeste gemeenten hebben tot eind 2017 het model van de zorgverzekeraars gehanteerd en dit maakt dat er vooralsnog geen wijzigingen zijn aangebracht aan het zorgsysteem. Veel energie, tijd en geld gaat momenteel op in een curatieve aanpak.

Kinderen vlot leren lezen en spellen is een opdracht van het Primair Onderwijs. Gelet op de stelling van Aryan van der Leij (“Dyslexie hetgeen is dat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden”) is het van groot belang om laaggeletterdheid en dyslexie niet afzonderlijk en door verschillende partijen te bestrijden, maar juist door samenwerking te komen tot een integrale aanpak. En daarmee laaggeletterdheid te voorkomen en dyslexie te herkennen en goed te behandelen.

Dit plan beschrijft een preventieve aanpak van lees- en spellingproblemen voor kinderen in het Primair Onderwijs. Vanaf groep 1 en 2 wordt gewerkt aan de preventie van leesproblemen. Het is een integrale aanpak door samenwerking tussen gemeenten, primair onderwijs, onderwijsadviseurs en dyslexiespecialisten, ondersteund en begeleid door wetenschappers met ervaring op het gebied van leesonderwijs en dyslexie. Ouders worden gezien als partner en participeren in de ondersteuning en begeleiding van het schoolgaande kind.

Projectplan laaggeletterdheid

Preventie laaggeletterheid en dyslexie in schema

Meer informatie: mathilde.heinen@expertis.nl