Geen wachtlijsten bij DCTwente

Training sTeun in de rug
10/05/2017
Wereldalfabetiseringsdag – 8 september
06/09/2017
Toon alles

Geen wachtlijsten bij DCTwente

Afbeelding het invullen van een toets

Op veel scholen worden op dit moment de Cito-toetsen afgenomen. Soms geven de resultaten daarvan aan dat bij een leerling ernstige dyslexie wordt vermoed, en dat externe hulp daarbij nodig is. Wij houden er rekening mee dat we deze hulp snel kunnen bieden, en hebben geen wachtlijsten. In dit bericht worden de aanmeldingscriteria kort op rij gezet voor dyslexiezorg, die voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komt.

Scholen geven aan:

  • De leerling scoort op de laatste drie hoofdmetingen V- op de DMT (Drie-Minuten-Toets). Er wordt uitgegaan van de totaalscore (kaart 1 + 2 +3). Of 3x V op DMT (totaalscore) én 3x V- op SVS (Cito Spelling).
  • Handelingsplannen tonen aan dat er intensieve begeleiding is geboden op het gebied van lezen en/of spelling gedurende minimaal 10 tot 12 maanden.
  • Er is in principe geen sprake van bijkomende problematiek (bijv. ADHD, ASS, TOS) óf het moet heel duidelijk zijn dat deze problematiek onder controle is, bijvoorbeeld door middel van een verklaring van een deskundige.

In overleg met scholen melden ouders hun kind bij ons aan.

Meer informatie: https://www.dctwente.nl/dyslexie/