Dyslexiezorg en Transitie Jeugdzorg in Twente en Berkelland

Nieuwe richtlijnen betreft meetmomenten vergoede dyslexiezorg
13/08/2015
Kies het juiste ICT-hulpmiddel
29/09/2015
Toon alles

Dyslexiezorg en Transitie Jeugdzorg in Twente en Berkelland

Het is bijna zo ver: vanaf 1 januari gaat de bekostiging van de vergoede dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) van de ziektekostenverzekeraars naar de gemeenten. Gemeenten en aanbieders (waaronder DCT) werken hard aan de overgang. Dit betekent niet dat alles al duidelijk is. In 2015 zal nog veel werk met elkaar verzet moeten worden om de benodigde duidelijkheid te scheppen.

Wat verandert er voor de ouders vanaf 1 januari?

Ook voor ouders verandert er voorlopig niet veel. Het traject van kinderen die bij ons aangemeld zijn of al in behandeling zijn gaan automatisch van ziektekostenverzekeraars naar hun gemeente (woonplaats) over. Voor kinderen die na 1 januari aangemeld worden, gaan we er voorlopig van uit dat dit rechtstreeks bij ons kan.

Wat verandert er voor de scholen vanaf 1 januari?

Voorlopig verandert er nog niets voor de scholen. De scholen verzamelen dezelfde gegevens dan tot nu toe, en geven die aan de ouders mee (zie daarvoor www.dctwente.nl). De ouders melden hun kind bij ons aan.

Wat verandert er voor DCT?

Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld, zullen wij eerst toestemming van de gemeente moeten krijgen (beschikking) voordat we met de dyslexiezorg kunnen starten. Wij geven daarvoor de basisgegevens van het aangemelde kind door naar de gemeente en ontvangen daarna bericht dat we kunnen starten.

Hoe zal het verder gaan in 2015?

Gemeenten zullen een nieuwe structuur voor de jeugdzorg (waarvan dyslexiezorg onderdeel uitmaakt) invoeren. Dit kan in de toekomst een andere werkwijze betekenen. Gemeenten geven aan met regisseurs en lokale teams te gaan werken. Alle jeugdzorg zal dan via deze regisseur en deze teams verlopen.
Dyslexiezorg heeft een aparte plaats (van beperkte omvang) binnen de jeugdzorg. Dat maakt het voor gemeenten moeilijk om concrete aanwijzingen te geven hoe ze deze plaats zien. We verwachten hier in goed overleg uit te komen. Bij veranderingen in de werkwijze zullen we u dit zo spoedig mogelijk laten weten.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
E: mathilde.heinen@expertis.nl of via
M: 06-54 921 797