vergoede-dyslexiezorg Voorwaarden vergoede dyslexiezorg

 • Leeftijd: 7 tot 13 jaar.
 • De school heeft gedurende 10-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra leesbegeleiding geboden door d.m.v. Ralfi, Connect en/of Estafette.
 • Het kind scoort op de laatste drie hoofdmetingen V- op de DMT (Drie-Minuten-Toets). Er wordt uitgegaan van de totaalscore (kaart 1 + 2 +3). Of 3x V op DMT (totaalscore) én 3x V- op SVS (Cito Spelling).
 • Het kind scoort op de laatste drie hoofdmetingen 3x E op DMT (Drie-Minuten-Toets). Er wordt uitgegaan van de totaalscore (kaart 1 + 2 +3). Of 3x (lage) D op DMT én 3x E op SVS (Cito Spelling).
 • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.
 • Is er sprake van doublure, kijk dan bij de richtlijn omgaan met doublure.

Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Als niet wordt voldaan aan de criteria die gelden voor de vergoede zorg, is het mogelijk een particulier dyslexieonderzoek aan te vragen.

stap2Aanmelden

Vul de aanmeldingsformulieren in, onderteken ze en stuur ze op naar DCTwente. Let op: zowel school als ouders vullen een formulier in.

stap3Screening aanmelding

Onze hoofdbehandelaars bekijken of het kind aan de voorwaarden en criteria voldoet. Ouders krijgen bericht of het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Indien dit niet het geval is, volgt een toelichting. Indien dit wel het geval is, vraagt DCTwente bij de gemeente waar de leerling woont een toewijzing aan, waarna de gemeente het traject zal vergoeden.

stap4Dyslexieonderzoek

De orthopedagoog van DCTwente neemt contact met ouders en school om een afspraak te maken voor het onderzoek. We houden hierbij rekening met de agenda’s van school en ouders. Het onderzoek neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt meestal plaats in een vertrouwde omgeving van het kind: op school.

Tevens voert de orthopedagoog een intake met de ouders en indien noodzakelijk met de school.

stap5Analyse en terugkoppeling

De hoofdbehandelaar en orthopedagoog analyseren de onderzoeksresultaten. Hierbij stellen zij vast of een kind dyslectisch is en in welke mate. Bovendien kijken zij of er andere factoren kunnen zijn die de lees- en spellingsproblemen kunnen veroorzaken.

De onderzoeksresultaten en de eventuele diagnose worden besproken met de ouders en school. De orthopedagoog licht toe of een kind in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

stap6Behandeling

Wij werken volgens onze eigen methode. Ouder en leerling komen wekelijks op een vast tijdstip naar de behandellocatie. De behandeling duurt 45 minuten en de ouder is altijd aanwezig.

Tussen de behandelingen door is er huiswerk waar ouders en kind samen aan werken.

+ Stap 1

vergoede-dyslexiezorg Voorwaarden vergoede dyslexiezorg

 • Leeftijd: 7 tot 13 jaar.
 • De school heeft gedurende 10-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra leesbegeleiding geboden door d.m.v. Ralfi, Connect en/of Estafette.
 • Het kind scoort op de laatste drie hoofdmetingen V- op de DMT (Drie-Minuten-Toets). Er wordt uitgegaan van de totaalscore (kaart 1 + 2 +3). Of 3x V op DMT (totaalscore) én 3x V- op SVS (Cito Spelling).
 • Het kind scoort op de laatste drie hoofdmetingen 3x E op DMT (Drie-Minuten-Toets). Er wordt uitgegaan van de totaalscore (kaart 1 + 2 +3). Of 3x (lage) D op DMT én 3x E op SVS (Cito Spelling).
 • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.
 • Is er sprake van doublure, kijk dan bij de richtlijn omgaan met doublure.

Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Als niet wordt voldaan aan de criteria die gelden voor de vergoede zorg, is het mogelijk een particulier dyslexieonderzoek aan te vragen.

+ Stap 2

stap2Aanmelden

Vul de aanmeldingsformulieren in, onderteken ze en stuur ze op naar DCTwente. Let op: zowel school als ouders vullen een formulier in.

+ Stap 3

stap3Screening aanmelding

Onze hoofdbehandelaars bekijken of het kind aan de voorwaarden en criteria voldoet. Ouders krijgen bericht of het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Indien dit niet het geval is, volgt een toelichting. Indien dit wel het geval is, vraagt DCTwente bij de gemeente waar de leerling woont een toewijzing aan, waarna de gemeente het traject zal vergoeden.

+ Stap 4

stap4Dyslexieonderzoek

De orthopedagoog van DCTwente neemt contact met ouders en school om een afspraak te maken voor het onderzoek. We houden hierbij rekening met de agenda’s van school en ouders. Het onderzoek neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt meestal plaats in een vertrouwde omgeving van het kind: op school.

Tevens voert de orthopedagoog een intake met de ouders en indien noodzakelijk met de school.

+ Stap 5

stap5Analyse en terugkoppeling

De hoofdbehandelaar en orthopedagoog analyseren de onderzoeksresultaten. Hierbij stellen zij vast of een kind dyslectisch is en in welke mate. Bovendien kijken zij of er andere factoren kunnen zijn die de lees- en spellingsproblemen kunnen veroorzaken.

De onderzoeksresultaten en de eventuele diagnose worden besproken met de ouders en school. De orthopedagoog licht toe of een kind in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

+ Stap 6

stap6Behandeling

Wij werken volgens onze eigen methode. Ouder en leerling komen wekelijks op een vast tijdstip naar de behandellocatie. De behandeling duurt 45 minuten en de ouder is altijd aanwezig.

Tussen de behandelingen door is er huiswerk waar ouders en kind samen aan werken.