Stap 1: Aanmelden

partdys1Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg, of u wilt een onderzoek naar het lezen en spellen van uw kind, dan kunt u zich ook aanmelden. Vul de aanmeldingsformulieren in, onderteken ze en stuur ze op naar DCTwente. Let op: zowel school als ouders vullen een formulier in.

Voor meer informatie over de kosten van een particulier onderzoek en behandeling, kijkt u bij onze tarieven.


Stap 2: Screening aanmelding

partdys2Onze GZ-psychologen screenen de aanmelding.

Mocht uw kind tóch in aanmerking komen voor vergoede zorg, dan hoort u dat van ons.


Stap 3: Dyslexieonderzoek

partdys3De orthopedagoog van DCTwente neemt contact met ouders en school om een afspraak te maken voor het onderzoek. We houden hierbij rekening met de agenda’s van school en ouders. Het onderzoek neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt meestal plaats in een vertrouwde omgeving van het kind: op school.

Tevens voert de orthopedagoog een intake met de ouders en indien noodzakelijk met de school.


Stap 4: Analyse en terugkoppeling

partdys4Het team van orthopedagogen en GZ-psychologen analyseert de onderzoeksresultaten. Hierbij stellen zij vast of een kind dyslectisch is en in welke mate. Bovendien kijken zij of er andere factoren kunnen zijn die de lees- en spellingsproblemen kunnen veroorzaken.

De onderzoeksresultaten en de eventuele diagnose worden besproken met de ouders en school. Ook worden de mogelijkheden voor (particuliere) behandeling besproken.


Stap 5: Behandeling

DCTwente biedt behandelingen voor leerlingen met dyslexie die graag willen weten hoe ze het beste kunnen oefenen voor lezen en spelling. Wij werken volgens onze eigen methode.
Ouder en leerling komen wekelijks op een vast tijdstip naar de behandellocatie. De behandeling duurt 45 minuten en de ouder is altijd aanwezig. Tussen de behandelingen door is er huiswerk waar ouders en kind samen aan werken.
Ook kan er aandacht worden besteed aan het gebruik van hulpmiddelen. De behandeling is maatwerk: de vraag van het kind met dyslexie en de vraag van zijn of haar ouder(s) staat centraal. Ons doel is leerlingen en ouders te leren ‘hoe je moet leren en oefenen’ met betrekking tot lezen en spelling.  Door leerlingen passende hulp te bieden, wordt getracht het zelfvertrouwen en het plezier in lezen en spelling te vergroten.

Daarnaast biedt DCTwente een particulier consult voor leerlingen met dyslexie die graag willen weten welk ICT-hulpmiddel het beste bij hen past. Zie voor meer informatie: Kies het juiste ICT-hulpmiddel.