Voor leerlingen van groep 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs biedt DCTwente de mogelijkheid voor deelname aan groepsonderzoek aan.

Groepsonderzoek dyslexie

Bij het groepsonderzoek dyslexie wordt een gedeelte van het onderzoek groepsgewijs afgenomen (intelligentie en spelling) en de overige testen individueel. Door de groepsgewijze afname van een aantal testonderdelen zijn wij in staat het onderzoek tegen lagere tarieven aan te bieden dan bij individueel onderzoek.
De terugrapportage vindt plaats in de vorm van een onderzoeksverslag inclusief gerichte handelingsadviezen en indien van toepassing een dyslexieverklaring. Er vindt geen adviesgesprek plaats, maar dit behoort (tegen extra betaling, op onze hoofdlocatie te Hengelo) tot de mogelijkheden.

Wanneer?

De groepsonderzoeken zullen plaatsvinden op vrijdag 22 juni 2018, vrijdag 16 november 2018, vrijdag 22 maart 2019 en vrijdag 14 juni 2019. Zo nodig worden meer data gepland. Bij aanmelding van 8 of meer leerlingen kunnen wij het onderzoek in overleg op andere data en locaties afnemen.

Locatie:
Prijs:

Prins Bernhardplantsoen 204, Hengelo
Dyslexie onderzoek (inclusief NIO): € 370,-

Vul de aanmeldingsformulieren in, onderteken ze en stuur op naar DCTwente. Let op: de aanmeldingsformulieren dienen twee weken voorafgaand aan het groepsonderzoek binnen te zijn.
Meer informatie:

Lydia Roossink
E: lydia.roossink@expertis.nl