Een dyslexieonderzoek neemt één of twee ochtenden in beslag en vindt plaats op school. Het onderzoek bestaat uit:
  • Een intake met de ouder, waarbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van het kind en er wordt uitleg gegeven over het verloop van het traject bij DCTwente;
  • Een intelligentieonderzoek;
  • Een ortho-didactisch onderzoek (onderzoek naar lees- en spellingvaardigheden, geheugen en gedrag).
Na vier tot zes weken ontvangen de ouders het onderzoeksverslag. Vervolgens vindt er een eindgesprek plaats op school. Tijdens het eindgesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en is er gelegenheid tot overleg over het uitgebrachte advies. Ook is er ruimte voor ouders om vragen hierover te stellen. Gezamenlijk kijken ouders, school en orthopedagoog naar een passend vervolg. Als er naast de lees- en spellingproblemen andere problemen (gedrag, ontwikkeling) voordoen, dan kan het wenselijk zijn aanvullend onderzoek te doen.
[]
1 Step 1
Aanmelden kan door school (bovenste gedeelte) of door ouder(s)/verzorger(s) (onderste gedeelte)
Naam school
Naam contactpersoon school
Naam kind

Invullend door ouders/verzorgers

Naam ouders/verzorgers
Naam van uw kind
Telefoon
Commentsmore details
0 /
Previous
Next