dyslexie-behandlingDyslexie Centrum Twente biedt behandeling aan via het vergoede traject en particuliere zorgtraject. Zie ook: vergoede dyslexiezorg, stap 6 en particuliere dyslexie zorg, stap 5.

Het Dyslexie Centrum Twente werkt volgens een eigen behandelmethodiek. Deze methodiek kent een duidelijke structuur en richt zich op de relaties tussen letters en klanken en de herkenning van de Nederlandse klankstructuur. De klanken van de taal zijn het uitgangspunt. Door aan de verschillende klanken symbolen en kleuren te verbinden wordt de klankstructuur binnen woorden zichtbaar. Deze kennis is nodig om spellingstrategieën en spellingstrategieën expliciet aan te leren.

Klankenkaart

klankenkaartUitgangspunt van de methode van het DCT is een klankenkaart. Hierop staan de klanken van de Nederlandse taal gestructureerd weergegeven. Pas als de letter-klankkoppeling voldoende beheerst wordt en klankzuivere woorden foutloos geschreven worden kan gestart worden met het aanleren van de spellingregels en strategieën. De methode van het DCT is gestructureerd in modules. Elke module heeft een strakke opbouw. De spellingwaaier is een hulpmiddel dat het kind op school kan gebruiken. De waaier compenseert het geheugen van het kind en stelt hem/haar in staat aangeleerde strategieën en regels terug te zoeken. Wij adviseren het gebruik van de spellingwaaier in de klas en thuis te stimuleren.

Tijdens de behandeling staan leesplezier en leesmotivatie centraal. We gaan met het kind op zoek naar boeken die hij/zij leuk vindt. Aan de hand van observaties wordt gekeken welke leestechnieken het beste passen bij het kind. Bij het kiezen van een boek geldt als eerste criterium dat het kind het boek leuk vindt. Het kind moet zin hebben om het boek te gaan lezen. Daarnaast is het van belang dat het boek voldoende uitdaging biedt om het leesniveau van een kind omhoog te krijgen.

Rol van de ouders

Bij de behandeling spelen de ouders een belangrijke rol. De aanpak van dyslexie is een zaak van lange adem en vraagt veel inspanning van alle betrokkenen. Tijdens de behandeling is er altijd een ouder aanwezig. Daarnaast is het van belang dat het kind en de ouders thuis vier keer per week een half uur oefenen. Belangrijk is in elk geval dat de ouder in staat is om het kind blijvend te motiveren voor lezen en spelling.

Afstemming school

Gedurende het behandeltraject communiceert de behandelaar met de school van het kind door middel van mailcontact (of een contactschriftje) en telefonisch contact. Op deze manier is de leerkracht goed op de hoogte waar een kind in de behandeling aan werkt. De eerste maanden zal een kind in de behandeling onder groepsniveau werken. Naarmate de behandeling vordert kan steeds beter aangesloten worden bij de leerstof die in de klas wordt aangeboden.

Behandellocaties

Onze behandelingen vinden plaats op diverse locatis in Twente. Kijk op de speciale pagina voor een lijst met locaties.