Er bestaan twee mogelijkheden voor onderzoek: een rekengesprek of een rekenonderzoek.

Rekengesprek
Wanneer een leerling lichte rekenproblemen heeft, kan dit zonder uitgebreid onderzoek in beeld gebracht worden met een rekengesprek. In een gesprek onderzoeken wij waar uw kind op rekengebied vastloopt en welke strategie├źn werken. Zo worden aanknopingspunten voor begeleiding ontdekt. Dit zal adviezen opleveren voor de leerling, ouders en de school. Eventueel kan er een behandeltraject volgen.

Rekenonderzoek/dyscalculieonderzoek
Wanneer rekenproblemen, ondanks extra begeleiding op school, blijven bestaan en er vermoedens zijn van dyscalculie kan er een uitgebreid rekenonderzoek uitgevoerd worden. Dit rekenonderzoek levert inzicht in het rekenproces. We onderzoeken waar de rekenmoeilijkheden zitten en welke rekenhulp het beste geboden kan worden. Als aangetoond kan worden dat er voldoende begeleiding op school geboden is en er sprake is van een hardnekkig rekenprobleem geven wij een dyscalculieverklaring af.

Voorwaarden aanmelden dyscalculieonderzoek

  • De leerling zit in minimaal groep 5.
  • De leerling scoort op de laatste drie meetmomenten V- op CITO rekenen/ wiskunde.
  • Handelingsplannen tonen aan dat er 4 tot 6 maanden, minimaal drie keer per week 20 minuten, of vier keer per week 15 minuten, extra begeleiding is geboden bij het rekenen
  • Uit evaluatie van de handelingsplannen blijkt dat de achterstand blijft bestaan.

Advies
Het onderzoek levert adviezen voor de leerling, ouders en de school. Er vindt een gesprek plaats waarin wij met u de resultaten en adviezen bespreken. Eventueel kan er een behandeltraject opgezet worden.

Om u aan te melden voor het particuliere onderzoek kunt u het beste contact met ons opnemen. Telefoon 074 8516574 of annelies.caron@ijsselgroep.nl. Wij bespreken met u wat mogelijk en wenselijk is.

Aanmelden
Vul de onderstaande aanmeldingsformulieren voor een rekenonderzoek in, onderteken ze en stuur ze op naar DCTwente. Let op: zowel school als ouders vullen een formulier in.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wies Nijhof (wies.nijhof@ijsselgroep.nl).

Wilt u uw kind of leerling aanmelden voor een onderzoek? Vul dan beide formulieren in