Wanneer de school handelingsverlegen is of ouders zelf vragen hebben kan een onderzoek aangevraagd worden. Er kan onderzoek gedaan worden naar problemen met concentreren, executieve functies, de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak en taal en/of het geheugen. Daarnaast kan er gekeken worden of er sprake is van een hoge intelligentie wat kan duiden op hoogbegaafdheid. De resultaten van het onderzoek en passende adviezen worden in een verslag beschreven.

Er zijn vier verschillende onderzoeken: kort, gemiddeld, uitgebreid en zeer uitgebreid.

Een kort onderzoek bestaat alleen uit een intelligentieonderzoek. U ontvangt een schriftelijke rapportage van de cognitieve capaciteiten van uw kind.

Een gemiddeld, uitgebreid of zeer uitgebreid onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Bij deze onderzoeken ontvangt u naast een verslag ook een mondelinge toelichting over de resultaten van het onderzoek. Deze onderzoeken bevatten altijd een onderzoek naar de intelligentie van uw kind.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wies Nijhof (wies.nijhof@ijsselgroep.nl).

Aanmelden
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Annelies Caron (annelies.caron@ijsselgroep.nl).