Voor wie?

Basisonderwijs:
Voortgezet  onderwijs:
leerlingen uit groep 8.
leerlingen uit klas 1, 2 en 3.

Richtlijnen voor aanmelding

  • Uit CITO-scores blijkt dat er sprake is van ernstige leesproblemen óf lees- en spellingproblemen (CITO-scores niveau V of Vmin).
  • Op school heeft de leerling geruime tijd extra instructie en oefening op het gebied van lezen en/ of spellen ontvangen (vastgelegd in handelingsplannen), maar er is nog steeds een achterstand.
  • Er is een duidelijk verschil tussen het zwakke lees- en/ of spellingniveau en de prestaties bij de overige schoolvakken.
  • De leerling heeft zwak gepresteerd op een screening dyslexie in het voortgezet onderwijs.
  • De leerling ondervindt in het voortgezet onderwijs problemen met de vreemde talen en/of met schriftelijke verwerking van leerstof.

Werkwijze
De intelligentietest (NIO) en de spellingtest worden groepsgewijs afgenomen en de overige testen individueel. Een groepsgewijs onderzoek op onze locatie in Hengelo bestaat uit maximaal vier leerlingen uit het basisonderwijs of vier leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Gezien de coronamaatregelen is dit de maximale groepsgrootte. U ontvangt de resultaten en adviezen in een onderzoeksverslag. Het verslag wordt beveiligd naar u gemaild. Indien van toepassing ontvangt u ook een dyslexieverklaring per beveiligde mail.
Wanneer u dat wilt is een adviesgesprek mogelijk. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Waar?
Het onderzoek wordt uitgevoerd op het kantoor van DCTwente.
Adres: Demmersweg 9-13, 7556 BN Hengelo.

Het is ook mogelijk om op locatie te testen als een school(bestuur) zelf een groep leerlingen aanmeldt. De groepsgrootte kan dan variëren tussen de 7 tot 25 leerlingen, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Wanneer?
Wij voeren enkele keren per jaar groepsonderzoeken uit. We leggen pas een datum vast, wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.  Zodra wij groepjes kunnen samenstellen van vier leerlingen, wordt een datum gepland. U wordt nader geïnformeerd over de datum.

Aanmelden
Vul de aanmeldformulieren in, onderteken ze en stuur op naar DCTwente.
Let op: we hebben aanmeldingsformulieren van ouders én school nodig. Graag tegelijkertijd versturen.