Voor leerlingen van eind groep 7 en in groep 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs is deelname aan groepsonderzoek mogelijk. Bij dit onderzoek wordt de intelligentietest en de spellingtest groepsgewijs afgenomen en de overige testen individueel. U ontvangt de resultaten en adviezen in een onderzoeksverslag. Indien van toepassing ontvangt u ook een dyslexieverklaring. Wanneer u dat wilt is een adviesgesprek mogelijk (hier worden extra kosten voor in rekening gebracht).

Richtlijnen voor deelname aan een groepsonderzoek:

  • Als een leerling ernstige leesproblemen óf lees- en spellingproblemen heeft (V of Vmin scores);
  • Als er op school geruime tijd extra instructie en oefening is gegeven op het gebied van lezen en/ of spellen (vastgelegd in handelingsplannen);
  • Als er een duidelijk verschil is tussen het zwakke lees- en/ of spellingniveau en de prestaties in de overige schoolvakken.

Wanneer?

De groepsonderzoeken zullen plaatsvinden op  vrijdag 24 januari en vrijdag 29 mei 2020.
Vrijdag 24 januari is helaas niet meer beschikbaar als datum. Deze datum is volgeboekt.
Zo nodig worden meer data gepland. Bij aanmelding van 8 of meer leerlingen kunnen wij het onderzoek in overleg op andere data en locaties afnemen.

Locatie:
Prijs:

Demmersweg 3, 7556 BN Hengelo
Dyslexie onderzoek (inclusief NIO): € 425,-

Vul de aanmeldformulieren in, onderteken ze en stuur op naar DCTwente. Let op: de aanmeldingsformulieren dienen twee weken voorafgaand aan het groepsonderzoek binnen te zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Caron
annelies.caron@expertis.nl