Voor leerlingen van eind groep 7 en in groep 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs is deelname aan groepsonderzoek mogelijk. Bij dit onderzoek wordt de intelligentietest en de spellingtest groepsgewijs afgenomen en de overige testen individueel. U ontvangt de resultaten en adviezen in een onderzoeksverslag. Indien van toepassing ontvangt u ook een dyslexieverklaring. Wanneer u dat wilt is een adviesgesprek mogelijk (hier worden extra kosten voor in rekening gebracht).

Richtlijnen voor deelname aan een groepsonderzoek:

  • Als een leerling ernstige leesproblemen óf lees- en spellingproblemen heeft (V of Vmin scores);
  • Als er op school geruime tijd extra instructie en oefening is gegeven op het gebied van lezen en/ of spellen (vastgelegd in handelingsplannen);
  • Als er een duidelijk verschil is tussen het zwakke lees- en/ of spellingniveau en de prestaties in de overige schoolvakken.

Wanneer?

In verband met de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus worden de groepsonderzoeken tot nader bericht uitgesteld.
Wij informeren u over de nieuwe data zodra dit mogelijk is.

Locatie:
Prijs:

Demmersweg 3, 7556 BN Hengelo
Dyslexie onderzoek (inclusief NIO): € 425,-

Vul de aanmeldformulieren in, onderteken ze en stuur op naar DCTwente. Let op: de aanmeldingsformulieren dienen twee weken voorafgaand aan het groepsonderzoek binnen te zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Caron
annelies.caron@ijsselgroep.nl