Het is mogelijk om in groepsverband dyslexie, intelligentie of schoolkeuze te laten onderzoeken. Door een onderzoek in groepsverband af te nemen kunnen wij het onderzoek tegen een lager tarief aanbieden.