Het is mogelijk om in groepsverband dyslexie of intelligentie te laten onderzoeken. Door een onderzoek in groepsverband af te nemen kunnen wij het onderzoek tegen een lager tarief aanbieden.