Het kan voorkomen dat pas op het voortgezet onderwijs blijkt dat een leerling dyslectisch is, terwijl dit op de basisschool niet duidelijk naar voren is gekomen. Deze leerlingen kunnen veel moeite hebben met het leren van de vreemde talen of merken dat het lezen van lange teksten veel tijd kost. Deze leerlingen hebben op de basisschool vaak kunnen compenseren met hun intelligentie en/ of door heel erg hard te werken aan de lees- en spellingproblemen.

Uw kind kan individueel onderzocht worden of deelnemen aan een groepsonderzoek.

Om u aan te melden voor het particuliere onderzoek kunt u het beste contact met ons opnemen. Telefoon 074 8516574 of annelies.caron@ijsselgroep.nl. Wij bespreken met u wat mogelijk en wenselijk is.

Hierna vult u de onderstaande aanmeldingsformulieren in en stuurt u deze op naar DCTwente. Onze hoofdbehandelaars bekijken de aanmelding en nemen contact met u op.

Het onderzoek
Bij een individueel traject starten we met een intakegesprek met u en uw kind. In dit gesprek bespreken we wat de moeilijkheden zijn en hoe de schoolloopbaan verlopen is. Aan de hand van dit gesprek besluiten we of het zinvol is om te testen. Het is belangrijk dat de school ook achter het onderzoek staat.

Het onderzoek bestaat uit:

  • niveaubepaling van het lezen en spellen;
  • eventueel een meting van de intelligentie;
  • onderzoek naar verklaringen voor de lees- en spellingproblemen.

De resultaten van het onderzoek geven we weer in een verslag. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, geven wij een dyslexieverklaring af.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Caron (annelies.caron@ijsselgroep.nl).

Aanmelden
Aanmeldformulier voor ouders
Aanmeldformulier voor school