vergoede-dyslexiezorg Voorwaarden vergoede dyslexiezorg

  • Leeftijd: 7 tot 13 jaar.
  • De school heeft gedurende 10-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra leesbegeleiding geboden. (Bijvoorbeeld met de methoden: Ralfi, Connect, Bouw!, Letterstad en/of Estafette).
  • Het kind scoort op de laatste drie hoofdmetingen V- op de DMT (Drie-Minuten-Toets). We gaan uit van de totaalscore (kaart 1+2+3). Of 3 x V op DMT (totaalscore) én 3 x V- op SVS (Cito Spelling).
  • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.

Bij twijfel over de criteria kunt u contact met ons opnemen.

Als niet wordt voldaan aan de criteria die gelden voor de vergoede zorg, is het ook mogelijk een particulier dyslexieonderzoek aan te vragen.

stap2Aanmelden

Vul de onderstaande aanmeldingsformulieren in, onderteken ze en stuur ze op naar DCTwente, per mail naar annelies.caron@ijsselgroep.nl of per post naar DCTwente, Demmersweg 3, 7556BN Hengelo. Let op: zowel school als ouders vullen een formulier in.

Aanmeldformulier ouders
Aanmeldformulier school

stap3Screening aanmelding

Onze hoofdbehandelaars bekijken of het kind aan de voorwaarden en criteria voldoet. Ouders krijgen een bericht of het vergoede onderzoek kan plaatsvinden.

stap4Dyslexieonderzoek

Stap 3: Dyslexieonderzoek

Het onderzoek vindt plaats op school en neemt één of twee ochtenden in beslag. Een orthopedagoog neemt contact op met u en school om een afspraak te maken. Het onderzoek bestaat uit een intake met ouders, een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar leesvaardigheden, spellingvaardigheden, geheugen en gedrag.

.

stap5Resultaten en bespreking

Na vier tot zes (werk)weken ontvangt u een onderzoeksverslag met de resultaten. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, sturen wij u een dyslexieverklaring mee. Tijdens een adviesgesprek bespreken we het onderzoeksverslag met u en school. Hierbij lichten wij toe of uw kind in aanmerking komt voor vergoede behandeling of niet. Daarnaast is er gelegenheid tot overleg en is er ruimte om vragen te stellen.

+ Stap 1

vergoede-dyslexiezorg Voorwaarden vergoede dyslexiezorg

  • Leeftijd: 7 tot 13 jaar.
  • De school heeft gedurende 10-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra leesbegeleiding geboden. (Bijvoorbeeld met de methoden: Ralfi, Connect, Bouw!, Letterstad en/of Estafette).
  • Het kind scoort op de laatste drie hoofdmetingen V- op de DMT (Drie-Minuten-Toets). We gaan uit van de totaalscore (kaart 1+2+3). Of 3 x V op DMT (totaalscore) én 3 x V- op SVS (Cito Spelling).
  • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.

Bij twijfel over de criteria kunt u contact met ons opnemen.

Als niet wordt voldaan aan de criteria die gelden voor de vergoede zorg, is het ook mogelijk een particulier dyslexieonderzoek aan te vragen.

+ Stap 2

stap2Aanmelden

Vul de onderstaande aanmeldingsformulieren in, onderteken ze en stuur ze op naar DCTwente, per mail naar annelies.caron@ijsselgroep.nl of per post naar DCTwente, Demmersweg 3, 7556BN Hengelo. Let op: zowel school als ouders vullen een formulier in.

Aanmeldformulier ouders
Aanmeldformulier school

+ Stap 3

stap3Screening aanmelding

Onze hoofdbehandelaars bekijken of het kind aan de voorwaarden en criteria voldoet. Ouders krijgen een bericht of het vergoede onderzoek kan plaatsvinden.

+ Stap 4

stap4Dyslexieonderzoek

Stap 3: Dyslexieonderzoek

Het onderzoek vindt plaats op school en neemt één of twee ochtenden in beslag. Een orthopedagoog neemt contact op met u en school om een afspraak te maken. Het onderzoek bestaat uit een intake met ouders, een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar leesvaardigheden, spellingvaardigheden, geheugen en gedrag.

.

+ Stap 5

stap5Resultaten en bespreking

Na vier tot zes (werk)weken ontvangt u een onderzoeksverslag met de resultaten. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, sturen wij u een dyslexieverklaring mee. Tijdens een adviesgesprek bespreken we het onderzoeksverslag met u en school. Hierbij lichten wij toe of uw kind in aanmerking komt voor vergoede behandeling of niet. Daarnaast is er gelegenheid tot overleg en is er ruimte om vragen te stellen.

Zie voor ervaringen over onze dyslexiezorg de verhalen van Rik en zijn moeder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Caron (annelies.caron@ijsselgroep.nl).