U kunt uzelf of uw kind aanmelden voor een particulier onderzoek naar dyslexie. Dit is mogelijk wanneer er niet wordt voldaan aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg of wanneer u een onderzoek wilt naar het lezen en spellen van uzelf of uw kind.

Om u aan te melden voor het particuliere onderzoek kunt u het beste contact met ons opnemen. Telefoon 074 8516574 of annelies.caron@ijsselgroep.nl. Wij bespreken met u wat mogelijk en wenselijk is.

Hierna vult u de aanmeldingsformulieren in en stuurt u deze op naar DCTwente.  Wanneer uw kind op het basis- of voortgezet onderwijs zit vullen zowel ouders als school een formulier in. Onze hoofdbehandelaars bekijken de aanmelding en nemen contact met u op.

Het individuele onderzoek

Kinderen in het basisonderwijs: Het onderzoek vindt meestal plaats op school. Een orthopedagoog neemt contact op met ouders en school om een afspraak te maken voor het onderzoek. Het onderzoek neemt één of twee ochtenden in beslag. Het bestaat uit een intake met ouders (indien noodzakelijk met school), een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar leesvaardigheden, spellingvaardigheden, geheugen en gedrag.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs: Het onderzoek vindt plaats op ons kantoor of op school. Een orthopedagoog neemt contact met u op om een afspraak te maken voor het onderzoek. Het onderzoek neemt één of twee ochtenden in beslag. Het bestaat uit een intake, een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar leesvaardigheden, spellingvaardigheden, geheugen en gedrag. Meer informatie over onderzoek van leerlingen uit het voortgezet onderwijs vindt u hier.

Volwassenen: Het onderzoek vindt plaats op ons kantoor. Een orthopedagoog neemt contact met u op om een afspraak te maken voor het onderzoek. Het onderzoek neemt één of twee ochtenden in beslag. Het bestaat uit een intake, een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar leesvaardigheden, spellingvaardigheden, geheugen en gedrag.

Resultaten en bespreking
De resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd. Hierbij stellen wij vast of er sprake is van dyslexie en in welke mate. Na vier tot zes weken wordt het onderzoeksverslag per mail opgestuurd. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, sturen we een dyslexieverklaring mee. Vervolgens bespreken we het verslag met u tijdens een adviesgesprek. In het geval van een onderzoek bij een kind nodigen wij u en school uit voor dit gesprek. Tijdens dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek en de adviezen.

Het groepsonderzoek

Voor leerlingen van eind groep 7 en in groep 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs is deelname aan groepsonderzoek mogelijk. Bij dit onderzoek wordt de intelligentietest en de spellingtest groepsgewijs afgenomen en de overige testen individueel

Zie verder groepsonderzoek

Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Caron (annelies.caron@ijsselgroep.nl).