Voor leerlingen van het basisonderwijs kan gekeken worden of zij voldoen aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg. In dat geval betaalt de gemeente het onderzoek en zo nodig de dyslexiebehandeling.

Wanneer dit niet het geval is, kan een onderzoek ook particulier (door school of ouders) worden aangevraagd. Dit onderzoek kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.