Individuele diagnostiek

leerlingzorg

Voor scholen of op verzoek van ouders verricht DCTwente diagnostisch onderzoek op het gebied van taal- en rekenproblemen en op het gebied van gedrag. Onze orthopedagogen en psychologen nemen tests af bij kinderen, doen groepsonderzoeken en geven handelingsadviezen. Hierbij verbinden wij de adviezen aan leerkrachten en ouders met het onderwijs dat de leerling op school krijgt.

Contactpersoon:
Wies Nijhof
E: wies.nijhof@ijsselgroep.nl

Groepsdiagnostiek

Voor scholen en ouders van leerlingen verzorgen wij deels groepsgewijs, deels individueel diagnostisch onderzoek op het gebied van intelligentie, dyslexie e.a.
Contactpersoon:
Wies Nijhof
E: wies.nijhof@ijsselgroep.nl

Consultatie

Onze orthopedagogen en psychologen hebben veel ervaring met onderwijs. Wij geven handelingsgerichte adviezen aan leerkrachten, ouders en IB-ers bij de omgang met leerlingen met leer- en gedragsproblemen.
Contactpersoon:
Wies Nijhof
E: wies.nijhof@ijsselgroep.nl
 

Aanmelding

Om een leerling aan te melden voor diagnostiek neemt u contact op met Annelies Caron via annelies.caron@ijsselgroep.nl