Diagnostisch onderzoek

DCTwente doet onderzoek op het gebied van dyslexie, lees- en spellingsproblemen, dyscalculie, rekenproblemen en intelligentie. Daarnaast kunnen we onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.

Begin januari 2019 heeft DCTwente geen wachtlijst voor diagnostiek en geen wachtlijst voor behandeling. Toch kan een wachttijd ontstaan wanneer ouders een sterke voorkeur voor een bepaalde datum en/of behandellocatie hebben.