Diagnostisch onderzoek

DCTwente doet onderzoek op het gebied van dyslexie, lees- en spellingsproblemen, dyscalculie, rekenproblemen en intelligentie. Daarnaast kunnen we onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.