CITO richtlijnen voor kinderen met dyslexie en/of dyscalculie

Voorlichtingen samen met bibliotheken
23/05/2016
Ouders van een kanjer
13/12/2016
Toon alles

CITO richtlijnen voor kinderen met dyslexie en/of dyscalculie

Afbeelding het invullen van een toets

CITO richtlijnen voor kinderen met dyslexie en/of dyscalculie

In januari worden de middentoetsen weer afgenomen. Het gebruik van hulpmiddelen bij Cito-toetsen staat regelmatig ter discussie. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij de richtlijnen overzichtelijk samengevat. Het Cito heeft de volgende richtlijnen opgesteld voor kinderen met dyslexie en/ of dyscalculie:

Dyslexie:

 • Een groot deel van de LVS-toetsen zijn (naast de papieren versie) ook digitaal beschikbaar. Dit geldt voor de vakken: Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden, Woordenschat en Spelling. Bij de digitale versie ontvangen de leerlingen auditieve ondersteuning.
 • Het beschikbaar stellen van extra afnametijd (behalve bij toetsen op gebied van technisch lezen).
 • De toets mag worden opgesplitst in meerdere delen (met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch lezen).
 • De teksten mogen vergroot worden van A4 naar A3.
 • Bij spelling kan men ervoor kiezen om in groep 4 en 5 standaard (dus ongeacht de toetsscore op de startmodule) vervolgmodule 1 af te nemen in plaats van vervolgmodule 2.
 • Bij begrijpend lezen is het altijd toegestaan om een toets op een lager niveau aan te bieden, het zogenaamde toetsen op maat. Op deze manier wordt een realistisch beeld van de ontwikkeling geschetst.
 • In uitzonderlijke gevallen (zeer ernstige leesachterstand) kan ervoor worden gekozen om op de dag zelf de teksten van Begrijpend Lezen de leerling alvast zelf door te laten lezen. De vragen worden dan nog niet aangeboden, dit gebeurt pas bij het officiële toetsmoment.
 • Er zijn geen aanpassingen toegestaan bij de toetsen Technisch lezen omdat hiermee juist de achterblijvende prestaties in kaart worden gebracht. Een achterstand kan wijzen op een mogelijk leesprobleem.

Dyscalculie:

 • Het toestaan van het gebruik van een rekenmachine bij alle rekenactiviteiten, ook bij toetsen.
 • Het bieden van dertig minuten extra tijd bij toetsen.
 • Het bieden van een rustige werkplek bij de toetsen.

 

Het advies van de Cito is om bij de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde geen rekenmachine te gebruiken. De toets  meet dan niet meer wat hij behoort te meten. Daarnaast zijn de toetsen genormeerd zonder het gebruik van een rekenmachine. Dit maakt dat een vergelijking van de prestatie met andere leerlingen niet meer betrouwbaar is. Het is belangrijk om de LVS-toetsen in te zetten als een instrument om instructie en remediëring aan te passen. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de afname van de eindtoets, kinderen met dyscalculie mogen bij deze toets ook geen hulpmiddelen (rekenwaaier, rekenmachine etc.) gebruiken.

Wanneer scholen ervoor kiezen om toch een aanpassing of hulpmiddel aan te bieden is goede documentatie en communicatie gewenst. De toetsen zijn hierdoor minder valide en betrouwbaar en de advisering kan hierdoor anders uitvallen dan de uitkomsten van de toetsresultaten.