Jungle Memory: Werkgeheugentraining

Jungle Memory is een bewezen effectieve training van het werkgeheugen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, het richten van de aandacht en het oplossen van problemen, zowel bij taal als bij rekenen. Jungle Memory is passend bij uw kind wanneer er sprake is van matige werkgeheugenproblematiek.

Jungle Memory Werkgeheugentraining is een computerprogramma waarbij kinderen acht weken lang, vier keer per week, ongeveer 10-20 minuten per dag het werkgeheugen trainen. Zij worden daarbij begeleid door een gecertificeerd Jungle Memory coach, die via internet de voortgang van het kind kan volgen en dit met de ouder bespreekt.

Inhoud van het traject

Het traject wordt gestart met een intakegesprek. De coach bespreekt de vragen van de ouder en het kind. Daarnaast worden gezamenlijk haalbare doelen opgesteld. Tijdens dit eerste contactmoment maken ouders en kind kennis met het computerprogramma en wordt er voor de eerste keer geoefend.
In overleg met de coach worden vier vaste oefenmomenten ingepland. Ook wordt er een vast moment ingepland waarop de ouder en coach de voortgang van de training bespreken. Deze bespreking vindt plaats via het internet of telefonisch. Na het afronden van de training wordt er een verslag geschreven over de ontwikkeling van het kind. Dit verslag wordt met de ouder besproken. Bespreking is mogelijk op de behandellocatie of telefonisch. Tijdens deze eindevaluatie wordt ook naar de mogelijkheid tot follow-up gekeken.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 385,-. Hierin is begrepen:

–          Jungle Memory-licentie en trainingsprogramma

–          Intakegesprek en eerste oefensessie op de behandellocatie

–          Wekelijks mail, dan wel telefonisch contact met de coach

–          Mogelijkheid tot een ‘booster’ traject. Een mogelijk om nogmaals zes weken het werkgeheugen te trainen.

–          Eindgesprek

–          Rapportage

 

Locatie:
Prijs:
Meer informatie:

Prins Bernhardplantsoen 204, Hengelo of telefonisch
€ 385,-
Johanna Jager
E: johanna.jager@expertis.nl