cogmedprogrammaHet Cogmed -programma is een bewezen effectieve training van concentratie en het werkgeheugen. De training is geschikt voor de leeftijden van 4-7 jaar, 7-17 jaar en 18 en ouder. Met behulp van het juiste protocol en de ondersteuning van de Cogmed-coach is er met de training succes te behalen op het gebied van afleidbaarheid, volgehouden aandacht en allerlei andere schoolse vaardigheden. En dit zowel bij mensen zonder als bij mensen met werkgeheugenproblemen.
Bij elke leeftijdsgroep wordt er onderscheid gemaakt in de te volgen training.

De leeftijdsgroep van 4-7 jaar traint met de Cogmed -JM versie (15 tot 20 minuten), kinderen van 7-17 jaar met de Cogmed -RM versie (45 tot 60) en de groep 18 jaar en ouder met de Cogmed -QM versie. Voor een periode van vijf weken trainen kinderen onder begeleiding van een ouder en een gecertificeerd Cogmed-coach vijf maal per week met het Cogmed-programma.

Naast dat het programma geschikt is voor kinderen en volwassenen met werkgeheugenproblemen, is het programma tevens geschikt voor mensen die geen problemen hebben met hun werkgeheugen.

cogmed1Intakegesprek

In dit gesprek wordt er gekeken aan welke gebieden ouders en het kind willen werken en of deze doelen haalbaar zijn. Dit gesprek vindt plaats op de praktijk.

cogmed2Startsessie

Ouders en kind oefenen voor het eerste met het programma. Ook worden er afspraken gemaakt over wanneer het kind oefent en wanneer er contact plaatsvindt met de Cogmed-coach.

cogmed3Trainingssessie

Trainingssessie van 5 weken lang begeleid door een Cogmed-coach, deze houdt de voortgang bij via Internet. Wekelijks worden de resultaten door de Cogmed-coach met kind en/of ouder besproken.

cogmed4Eindgesprek

Na het afronden van de training wordt er een verslag geschreven over de ontwikkeling van het kind en worden deze met ouders besproken. Dit kan telefonisch of op de praktijk.

cogmed5Follow-up

Zes maanden na de training belt de coach op om te vragen naar de effecten van de behandeling op lange termijn.

+ Stap 1: Intakegesprek

cogmed1Intakegesprek

In dit gesprek wordt er gekeken aan welke gebieden ouders en het kind willen werken en of deze doelen haalbaar zijn. Dit gesprek vindt plaats op de praktijk.

+ Stap 2: Startsessie

cogmed2Startsessie

Ouders en kind oefenen voor het eerste met het programma. Ook worden er afspraken gemaakt over wanneer het kind oefent en wanneer er contact plaatsvindt met de Cogmed-coach.

+ Stap 3: Trainingssessie

cogmed3Trainingssessie

Trainingssessie van 5 weken lang begeleid door een Cogmed-coach, deze houdt de voortgang bij via Internet. Wekelijks worden de resultaten door de Cogmed-coach met kind en/of ouder besproken.

+ Stap 4: Eindgesprek

cogmed4Eindgesprek

Na het afronden van de training wordt er een verslag geschreven over de ontwikkeling van het kind en worden deze met ouders besproken. Dit kan telefonisch of op de praktijk.

+ Stap 5: Follow-up

cogmed5Follow-up

Zes maanden na de training belt de coach op om te vragen naar de effecten van de behandeling op lange termijn.

Kosten

 De kosten van de training bedragen € 875,-. Hierin is begrepen:

  • Cogmed-licentie en trainingsprogramma
  • Intakegesprek met oefensessie op de praktijk
  • Wekelijks telefonisch contact met coach
  • Mogelijkheid tot (gratis) verlenging
  • Eindgesprek
  • Rapportage

 

Locatie:
Prijs:
Meer informatie:

Prins Bernhardplantsoen 204, Hengelo, telefonisch of per mail
€ 875,-
Johanna Jager
E: johanna.jager@expertis.nl