Kinderen met lees- en spellingproblemen en kinderen met een lichte vorm van dyslexie komen niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg. We hebben gemerkt dat het voor deze kinderen toch prettig en zinvol kan zijn om extra begeleiding te  ontvangen, zodat zij ook thuis op een juiste manier kunnen worden ondersteund. Daarom geeft DCTwente de mogelijkheid tot ‘Groepsbehandeling lezen en spellen’, een traject van 10 weken. Aan een groep van vier kinderen wordt een uur begeleiding per week gegeven: een half uur wordt besteed aan lezen en een half uur is gericht op spelling.

De eerste sessie is bedoeld voor ouders. In deze sessie wordt uitleg gegeven over dyslexie en lees- en spellingproblemen. Daarnaast wordt uitgelegd op welke manier een kind tot een juiste boekkeuze kan komen. Ook worden leestechnieken gedemonstreerd, die ingezet kunnen worden tijdens het samen lezen. Er worden spellingtechnieken uitgelegd voor het verbeteren van de schrijfwijze van woorden, waarbij specifieke web-based oefenprogramma’s een belangrijke rol spelen. Tot slot wordt besproken welke wijze van feedback geven zinvol is en hoe er thuis kan worden geoefend.

De sessies twee tot en met negen zijn voor de kinderen. Bij de laatste sessie zijn zowel de kinderen als de ouders aanwezig.Tijdens de eerste sessie wordt aan de kinderen uitgelegd hoe het komt dat er lees- en spellingproblemen zijn ontstaan. In alle sessies worden leesmotiverende activiteiten ondernomen, zoals het komen tot een goede boekkeuze en samen nadenken over de inhoud van een boek. Hierbij worden diverse genres en populaire boeken onder de aandacht gebracht. De inbreng van en interactie tussen de kinderen wordt hierbij gestimuleerd, zodat de leesmotivatie toe zal nemen.

Bij het oefenen van de spelling wordt uitgegaan van de klankenkaart, zoals die door DCTwente is ontwikkeld. Hiermee zal zowel op papier als met de computer (laptop of tablet) worden geoefend. Er zullen enkele belangrijke basisregels aan bod komen, die essentieel zijn voor een juiste schrijfwijze van veelvoorkomende woorden. Wanneer deze zijn aangeleerd, wordt de overstap gemaakt naar de spellingwoorden die op school in de methoden worden gebruikt. Via een web-based programma kunnen de kinderen deze woorden inoefenen. Er wordt elke week huiswerk meegegeven en hier komen we in de volgende les op terug.

De ‘Groepsbehandeling lezen en spellen’ wordt gegeven door dyslexiebehandelaars van DCTwente. Zij hebben ruime ervaring in het begeleiden van kinderen met (ernstige) lees- en spellingproblemen.

 

€ 375,00
Mariette Konink
E: mariette.konink@expertis.nl

 

[]
1 Step 1
Aanmeldformulier groepsbehandeling lezen en spellen
Naam
Naam van het kind
Telefoonnummer
Previous
Next