DCTwente biedt individuele behandeling voor rekenen. Vanuit elk rekendomein kijken we waar de moeilijkheden liggen. We werken op het rekenniveau van uw kind en we houden daarbij rekening met de groep waar hij/zij in zit. Uw kind krijgt duidelijke uitleg bij de leerstof die in de klas wordt aangeboden. Hierbij staat één strategie centraal. Door uw kind passende hulp te bieden wordt het zelfvertrouwen en plezier in rekenen vergroot.

Er is geen specifieke methode voor het behandelen van rekenproblemen. We maken gebruik van materialen uit verschillende rekenmethodes en door DCTwente zelf ontwikkelde materialen. Wanneer uw kind voldoende rekenbasis heeft, kan er aandacht zijn voor redactiesommen (verhaaltjessommen) zoals het rekenen bij de CITO-toets wordt getoetst.

Ouder(s) en school
Bij de behandeling is altijd een ouder aanwezig is. Zo ziet de ouder hoe het kind werkt in de behandeling en hoe het kind gemotiveerd wordt voor rekenen en het maken van huiswerk. Uw kind moet zelfstandig thuis vier keer per week een half uur oefenen. Waar mogelijk biedt de ouder hulp. De behandelaar houdt contact met de school. Op deze manier is de leerkracht goed op de hoogte van waar uw kind in de behandeling aan werkt. Ook kunnen we de behandeling afstemmen met de leerkracht, zodat deze goed aansluit bij de leerstof die in de klas wordt aangeboden.

Behandellocatie
Onze rekenbehandelingen vinden plaats op het hoofdkantoor in Hengelo of in overleg op een andere locatie.

 

Zie voor ervaringen over de training de verhalen van Romy en haar moeder