Algemene informatie

Voor leerlingen met dyslexie is schrijven en lezen van woorden, zinnen en teksten soms best lastig. Veel oefening is zeer belangrijk en daarbij kunnen o.a. ICT-hulpmiddelen worden ingezet. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel hulpmiddelen een positief effect hebben op de lees- en spellingresultaten, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tegenwoordig worden er veel ICT-hulpmiddelen aangeboden. Hieronder vindt u een overzicht van programma’s die ingezet kunnen worden. Om een juiste keuze te kunnen maken, kunt u gebruik maken van de beslisboom ICT-hulpmiddelen.
(klik voor links naar de betreffende hulpmiddelen)