Bij het lezen staan leesplezier en leesmotivatie centraal. We gaan met uw kind op zoek naar boeken die het kind leuk vindt. We kijken welke leestechnieken het beste passen bij uw kind. Daarnaast is het van belang dat het boek voldoende uitdaging biedt om het leesniveau van uw kind omhoog te krijgen.

DCTwente biedt individuele behandeling voor dyslexie. Wij werken volgens een eigen behandelmethode. Deze richt zich op de relaties tussen letters en klanken. Uitgangspunt bij spelling is de klankenkaart. Hierop staan de klanken van de Nederlandse taal gestructureerd weergegeven. Pas als de letter-klankkoppeling voldoende beheerst wordt en klankzuivere woorden foutloos geschreven worden kunnen we starten met het aanleren van spellingregels en strategieën. Daarnaast sluiten we zo snel mogelijk aan bij het spellingaanbod van school. Het kind werkt met een spellingwaaier. Dit is een hulpmiddel dat zowel thuis als op school gebruikt kan worden. De waaier compenseert het geheugen en stelt het kind in staat aangeleerde strategieën en regels terug te zoeken.

 

Ouder(s) en school
Tijdens de behandeling is er altijd een ouder aanwezig. Zo ziet de ouder hoe het kind in de behandeling werkt en hoe het kind gemotiveerd kan worden. Het kind en de ouder oefenen thuis vier keer per week een half uur. De behandelaar houdt contact met school zodat de leerkracht goed op de hoogte is waar het kind in de behandeling aan werkt. Ook zoekt de behandelaar tijdens de behandeling aansluiting bij het spellingonderwijs van school.

Behandellocaties
Wij behandelen op verschillende locaties in Twente: Hengelo, Enschede, Almelo, Oldenzaal, Denekamp, Vriezenveen, Haaksbergen, Losser, Glanerbrug, Ruurlo en Enter. Klik hier om de adressen van de locaties te bekijken.

Kosten en vergoeding
De gemeente vergoedt een behandeling voor dyslexie als er bij uw kind ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld.

Ook is het mogelijk particulier een behandeling te volgen: een behandeling kost € 90,50 per keer. Wanneer u kiest voor een serie lessen dan kosten de eerste 10 lessen € 715,00.

 

Zie voor ervaringen over de training de verhalen van Joan, de ouders van Stijn en de vader van Kyan.