Jungle Memory is een training van het werkgeheugen. Kinderen leren beter instructies te volgen, aandacht te richten en problemen op te lossen, zowel bij taal als bij rekenen. Jungle Memory is geschikt wanneer uw kind matige werkgeheugenproblemen heeft. Het is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 keer per week, ongeveer 10-20 minuten per dag het werkgeheugen trainen.

Inhoud
We starten het traject met een intakegesprek. Daarnaast stellen we samen haalbare doelen op. U maakt direct kennis met het computerprogramma en we starten voor de eerste keer met oefenen. In overleg met de coach worden vier vaste oefenmomenten ingepland, en een vast moment waarop de ouder en coach de voortgang van de training bespreken. De bespreking vindt plaats via mail of telefoon. Na het afronden van de training schrijft de coach een verslag over de ontwikkeling van uw kind. Dit verslag wordt met de ouder besproken. Bespreking is mogelijk op het kantoor van DCTwente of telefonisch. Tijdens deze eindevaluatie wordt ook naar de mogelijkheid voor een follow-up gekeken. Er bestaat een mogelijkheid tot een ‘booster’ traject (nogmaals zes weken het werkgeheugen trainen).