Cogmed is een effectieve training voor aandacht, het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. Er zijn trainingen voor verschillende leeftijdsgroepen (4-7 jaar, 7-17 jaar en 17 en ouder). De training duurt 5 weken, waarin 5 keer per week wordt geoefend. De training wordt op maat gegeven door een gecertificeerde Cogmed coach. Daarnaast worden kinderen thuis begeleid door de ouder.

Inhoud
We starten met een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de aandachtsgebieden waaraan ouder en kind willen werken. We bekijken of doelen haalbaar zijn. Het gesprek vindt plaats op ons hoofdkantoor in Hengelo. In de eerste sessie oefenen we samen met het programma. Ook worden er afspraken gemaakt over wanneer uw kind oefent en wanneer er contact plaatsvindt met de Cogmed-coach. Dan volgt een training van 5 weken die begeleid wordt door de Cogmed-coach en de ouder. De coach volgt de voortgang via internet en bespreekt de resultaten wekelijks met kind en/of ouder. Na het afronden van de training schrijft de coach een verslag over de ontwikkeling van uw kind en bespreken we de resultaten. De bespreking is mogelijk op het hoofdkantoor in Hengelo of telefonisch. Na 6 maanden belt de coach op om te vragen naar de effecten van de behandeling op langere termijn. Er bestaat een mogelijkheid tot (gratis) verlenging van het traject.