Behandeling dyslexie ook op langere termijn effectief

Kies het juiste ICT-hulpmiddel
29/09/2015
Eerste cursus werkwoordspelling succesvol afgerond!
21/12/2015
Toon alles

Behandeling dyslexie ook op langere termijn effectief

Helena Gerritsen heeft onderzoek gedaan onder leerlingen die in het verleden een dyslexiebehandeling bij DCTwente hebben gekregen. Zij heeft onderzocht of ook 7 maanden na beëindiging nog effect van de behandeling te meten was op de lees- en spellingsvaardigheden. Het onderzoek toont een blijvend resultaat aan! Vooral op het gebied van de leesvaardigheid. Op de spellingsvaardigheid is tijdens de behandeling grote vooruitgang te constateren, na 7 maanden is nog steeds een positief effect te meten, maar er treedt ook een lichte terugval op in vergelijking met de groei die klasgenoten doormaken. DCTwente leert hieruit dat een aantal herhalingsbehandelingen na 6 tot 12 maanden wenselijk kan zijn, en bekijkt de mogelijkheden hiervoor per leerling.

Masterthesis Helena Gerritsen