Behandeling

Behandeling

DCTwente biedt individuele behandelingen aan om de rekenvaardigheid van uw kind te vergroten. Vanuit de informatie die tijdens het rekendiagnostisch onderzoek naar voren komt, kunnen doelen worden opgesteld. Een rekenbehandeling is maatwerk: vanuit elk rekendomein wordt apart gekeken waar de problemen zich bevinden en wordt er verder gewerkt vanaf wat wordt beheerst, afhankelijk van de groep van de leerling.

Ons doel is leerlingen duidelijke instructies te bieden bij de leerstof die in de klas wordt aangeboden. Hierbij staat één oplossingsstrategie centraal. Door leerlingen passende hulp te bieden, wordt getracht het zelfvertrouwen en het plezier in rekenen te vergroten. Vorderingen worden zichtbaar gemaakt en besproken met de leerlingen en de ouder.

Methode

Er is geen specifieke methode voor het behandelen van leerlingen met rekenproblemen. Belangrijk is de instructie die het kind krijgt, een afbakening in het aantal oplossingsstrategieën en het op een goede manier inzetten van hulpmiddelen en kladpapier. Er wordt gebruik gemaakt van materialen uit diverse rekenmethodes en door ons zelf ontwikkelde werkbladen. Wanneer bepaalde basisvaardigheden voldoende worden beheerst, is er aandacht voor de toepassing van deze kennis in de aanpak van redactiesommen, zoals het rekenen in het CITO Leerling Volg Systeem wordt getoetst.

Rol van de ouder

De aanpak van rekenproblemen is een zaak van veel inspanning van alle betrokkenen. Bij de behandeling is een ouder aanwezig is. Daarnaast is het van belang dat de leerling zelfstandig thuis vier keer per week een half uur oefent. Waar mogelijk biedt de ouder hulp. Belangrijk is in elk geval dat de ouder in staat is om het kind blijvend te motiveren voor rekenen en het maken van zijn of haar huiswerk.

Afstemming op school

Gedurende het behandeltraject communiceert de behandelaar met de school van het kind door middel van mail en telefonisch contact. Op deze manier is de leerkracht goed op de hoogte waar een kind in de behandeling aan werkt. De eerste maanden zal een kind in de behandeling onder groepsniveau werken. Naarmate de behandeling vordert kan steeds beter aangesloten worden bij de leerstof die in de klas wordt aangeboden. Een goede afstemming met school, met name wat betreft de oplossingsstrategieën die gehanteerd worden, is belangrijk om het succes te vergroten.

Behandellocatie

Onze rekenbehandelingen vinden (in principe) plaats op het hoofdkantoor in Hengelo. Overleg hierover is mogelijk.

Tarieven

Hier vindt u informatie over de kosten van de behandeling.