Op verzoek van school en/of ouders kan psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden wanneer de school handelingsverlegen is of ouders zelf met vragen zitten. Op grond van de informatie verkregen uit psychodiagnostisch onderzoek, gecombineerd met het beeld vanuit de schoolgegevens, zal een integratief beeld gevormd worden over de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling en over de optimale onderwijsleersituatie voor deze leerling.

Binnen DCTwente hanteren we het onderscheid in vier verschillende onderzoekstypen; beperkt, gemiddeld, uitgebreid en zeer uitgebreid.

Een beperkt onderzoek bestaat enkel uit een capaciteitenonderzoek. U ontvangt een schriftelijke rapportage van het psychodiagnostisch onderzoek. Dit type onderzoek geeft u inzicht in de cognitieve mogelijkheden van uw kind.

Een gemiddeld, uitgebreid of zeer uitgebreid onderzoek kan uit verschillende modules bestaan. Bij deze onderzoeken ontvangt u naast een schriftelijke rapportage een mondelinge toelichting over de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek.

Deze typen onderzoek bevatten standaard onderzoek naar de capaciteiten van uw kind. Bij een gemiddeld onderzoek kunt u vervolgens kiezen uit de volgende modules:
– module aanwijzingen dyslexie
– module aanwijzingen aandachtsproblemen
– module executief functioneren
– module aanwijzingen rekenproblemen
– module sociaal-emotionele ontwikkeling
– module aanwijzingen spraak-taalproblematiek
– module hoogbegaafdheid
– module schoolrijpheid (jonge kinderen)
– module geheugen

Wanneer er op meerdere gebieden problemen worden gesignaleerd kan een uitgebreid onderzoek passend zijn. Een uitgebreid onderzoek bestaat uit een capaciteitenonderzoek en twee modules zoals hierboven beschreven. Onder een uitgebreid onderzoek valt eveneens een uitvoerig dyslexie onderzoek. Een extra uitgebreid onderzoek is aan de orde wanneer uitgebreid dyscalculie onderzoek wordt uitgevoerd. Wanneer uit deze onderzoeken een diagnose vast kan worden gesteld zal er een dyslexie-/dyscalculie verklaring worden afgegeven.

Meer informatie:
Lydia Roossink
E: lydia.roossink@expertis.nl

Aanmelding:

Individuele onderzoeken kunt u aanmelden bij Annelies Caron
E: annelies.caron@expertis.nl