Algemene diagnostiek en leerlingzorg

Individuele diagnostiek

leerlingzorgVoor scholen of op verzoek van ouders verricht DCT diagnostisch onderzoek op het gebied van taal- en rekenproblemen, en op het gebied van gedrag. Onze orthopedagogen en psychologen nemen tests af bij kinderen, doen groepsonderzoeken en geven handelingsadviezen. Hierbij verbinden wij de adviezen aan leerkrachten en ouders met het onderwijs dat de leerling op school krijgt.
Contactpersoon:
Lydia Roossink
E: Lydia.Roossink@expertis.nl

Groepsdiagnostiek

Voor scholen en ouders van leerlingen verzorgen wij deels groepsgewijs, deels individueel diagnostisch onderzoek op het gebied van intelligentie, schoolkeuze, dyslexie e.a.
Contactpersoon:
Lydia Roossink
E: Lydia.Roossink@expertis.nl

Consultatie

Onze orthopedagogen en psychologen hebben veel ervaring met onderwijs. Wij geven handelingsgerichte adviezen aan leerkrachten, ouders en IB-ers bij de omgang met leerlingen met leer- en gedragsproblemen.
Contactpersoon:
Lydia Roossink
E: Lydia.Roossink@expertis.nl
 

Aanmelding

Om een leerling aan te melden voor diagnostiek neemt u contact op met Annelies Caron via annelies.caron@expertis.nl