Aanmelding vergoede dyslexiezorg na lockdown

Bekende schrijvers pleiten voor radicaal andere aanpak leesonderwijs
25/11/2020
De Hartsteen
10/03/2021
Toon alles

Aanmelding vergoede dyslexiezorg na lockdown

Om kinderen waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat te kunnen doorverwijzen naar de gespecialiseerde zorg, is een goede dossieropbouw noodzakelijk. Gezien de coronamaatregelen heeft het onderwijs en de extra ondersteuning (zorgniveau 2 en 3) voor veel kinderen weer op afstand plaatsgevonden. Door de lockdown van de afgelopen weken is ook het toetsen van leerlingen (voor de midden-meting) in veel gevallen in de knel gekomen. Dit kan het goed opbouwen van een dossier lastiger maken. Wij denken graag met u mee.

Wij adviseren om zodra de kinderen weer naar school mogen en enigszins gewend zijn, de toetsen van het leerlingvolgsysteem alsnog af te nemen. Denk aan eind februari, begin maart. Dit kan dan gelden als een hoofdmeting. Mocht een kind dan voldoen aan de criteria voor aanmelding binnen de vergoede zorg, dan kan die procedure in gang gezet worden. Ook voor leerlingen die mogelijk pas op later moment in aanmerking gaan komen voor (vergoede) dyslexiezorg, is het belangrijk om nu aan een goede dossieropbouw te doen. Geef altijd zo duidelijk mogelijk aan hoe er gehandeld is; welke ondersteuning heeft plaatsgevonden, wanneer en op welke wijze. De screener of poortwachter kan het leerlingdossier dan makkelijker beoordelen.

Wij kijken naar het individuele kind en zullen daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de ‘Handreiking tijdelijke aanpassing van de toetsingscriteria diagnostiek Covid-19 binnen de vergoede dyslexiezorg’ van het NKD en de richtlijnen  van Dyslexie Centraal.

Heeft u vragen of twijfels? U kunt altijd (vrijblijvend) contact met ons opnemen. De regiebehandelaar van uw regio kijkt dan met u mee en kan aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Wies Nijhof

M: 06 – 23 06 62 55

Mariet Streppel

M: 06 – 49 35 56 96