Voor leerlingen van eind groep 7 en in groep 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs biedt DCTwente de mogelijkheid voor deelname aan groepsonderzoek aan.

Groepsonderzoek dyslexie

Bij het groepsonderzoek dyslexie wordt een gedeelte van het onderzoek groepsgewijs afgenomen (intelligentie en spelling) en de overige testen individueel. Door de groepsgewijze afname van een aantal testonderdelen zijn wij in staat het onderzoek tegen lagere tarieven aan te bieden dan bij individueel onderzoek.
De terugrapportage vindt plaats in de vorm van een onderzoeksverslag inclusief gerichte handelingsadviezen en indien van toepassing een dyslexieverklaring. Er vindt geen adviesgesprek plaats, maar dit behoort (tegen extra betaling, op onze hoofdlocatie te Hengelo) tot de mogelijkheden.

De leerling komt in aanmerking voor groepsonderzoek dyslexie indien:
• er ernstige leesproblemen òf lees- en spellingproblemen zijn (V of Vmin scores);
• Er geruime tijd extra instructie en oefening is gegeven op het gebied van lezen en/ of spellen (vastgelegd in handelingsplannen);
• er een duidelijk verschil is tussen het zwakke lees- en/ of spellingniveau en de prestaties op de overige schoolvakken (deze prestaties zijn duidelijk hoger).

 

Wanneer?

De groepsonderzoeken zullen plaatsvinden op vrijdag 24 november 2017, 23 maart 2018 en 22 juni 2018. Zo nodig worden meer data gepland. Bij aanmelding van 8 of meer leerlingen kunnen wij het onderzoek in overleg op andere data en locaties afnemen.

Locatie:
Prijs:

Prins Bernhardplantsoen 204, Hengelo
Dyslexie onderzoek (inclusief NIO): € 360,50

Vul de aanmeldingsformulieren in, onderteken ze en stuur op naar DCTwente. Let op: de aanmeldingsformulieren dienen twee weken voorafgaand aan het groepsonderzoek binnen te zijn.
Meer informatie:

Lydia Roossink
E: lydia.roossink@expertis.nl