sTeun‘sTeun bij dyslexie’ is een training voor kinderen met dyslexie die psychosociale problemen ervaren. Dyslexie kan meer problemen met zich meebrengen dan alleen moeite met lezen en spellen. Ondanks alle moeite en inzet kan een kind het vertrouwen in zichzelf kwijtraken, onzeker of faalangstig worden.

De psychosociale problemen kunnen zich uiten in de volgende gedragingen:

  • onzeker gedrag, bang om fouten te maken
  • boos en gefrustreerd zijn
  • ontmoedigd raken en opgeven
  • geen zin hebben in lezen en/of leren
  • een hekel hebben aan school
  • opstandig gedrag, clownesk gedrag of vermijdingsgedrag vertonen

Inhoud van de training

Tijdens de training ‘sTeun bij dyslexie’ wordt gewerkt aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de kinderen. Middels cognitieve gedragstherapie leren kinderen hun gevoelens en gedachten herkennen en leren zij hoe deze van invloed zijn op wat er gebeurt. Tijdens de training krijgen zij oefeningen, vaardigheden en technieken aangereikt die hen helpen om te gaan met hun gevoelens en de problemen die ze op school en/of thuis ervaren. Hierdoor kunnen kinderen weer beter in hun vel gaan zitten.

Bij aanvang van de training krijgen de kinderen een werkboek met opdrachten die ze zullen uitvoeren tijdens de bijeenkomsten. In het werkboek staan ook huiswerkopdrachten om het geleerde te oefenen in de thuissituatie. Op deze manier leren kinderen zich nieuwe, positieve gevoelens, gedachten en gedragingen steeds meer eigen maken.

Het is mogelijk een individuele training te volgen of een groepstraining.

Individuele training

Voorafgaand aan de individuele training vindt een telefonisch intakegesprek plaats. In dit gesprek geven ouders aan welke zorgen zij hebben en tegen welke problemen hun kind aanloopt. Op basis hiervan wordt gekeken op welke manier wij het kind kunnen helpen. Er wordt met ouders afgestemd hoeveel behandelingen er zullen plaatsvinden. Een behandeling duurt 45 minuten.

Locatie:
Kosten:
a
Inschrijven:
Prins Bernhardplantsoen 204, Hengelo
€ 88,- per behandeling
€ 695,- voor de eerste 10 behandelingen
via onderstaand formulier

 

Groepstraining

Voorafgaand aan de groepstraining vindt een telefonisch intakegesprek plaats waarin ouders aangeven welke zorgen zij hebben en tegen welke problemen hun kind aanloopt. De groep bestaat uit 6 tot 10 kinderen. De training wordt gestart als er minimaal 6 kinderen zijn aangemeld. De training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten. De ouders zijn het laatste half uur aanwezig tijdens de eerste en de laatste bijeenkomst.

 


Locatie:
Prijs:

Prins Bernhardplantsoen 204, Hengelo
€ 325,-

 

Contactpersoon:
Voor meer informatie mail naar marlou.lansink@expertis.nl

[]
1 Step 1
Aanmeldformulier training sTeun bij dyslexie
Naam ouder
Telefoonnummer
Previous
Next

Zie voor ervaringen over de training: het nieuwsbericht steun bij dyslexie